dimension tabledimensioonitabel Andmeaida tabel, mille kanded kirjeldavad faktitabelis sisalduvaid andmeid. Dimensioonitabelid sisaldavad andmeid, millest luuakse dimensioone