job tickettöökaart Trükiasjanduses nimetatakse töökaardiks digitaalset "töökausta" trükkimiseelses tootmisprotsessis. See sisaldab andmeid küljendamise, poognamontaaži, ülekatte ja OPI kohta, väljundparameetreid ning trükkimis- ja viimistlusinformatsiooni