TP monitor (Transaction Processing monitor)tehingutöötluse monitor Programm, mis jälgib tehingut selle töötlemise ajal. TP monitori eesmärk on tagada, et tehingutöötlus toimuks algusest lõpuni korrektselt ja vajaduse korral hoolitseda vigade parandamise eest. TP monitorid on eriti olulised kolmeastmeliste arhitektuuride puhul, mis kasutavad koormuse tasakaalustamist, sest siis saab tehingut edastada täitmiseks ükskõik millisele mitmest serverist.

Tegelikkuses kannavad TP monitorid hoolt kõigi tasakaalustamisoperatsioonide eest, andes tehinguid üle vähemkoormatud serveritele