data storeandmehoidla Koht andmete alaliseks hoidmiseks. Seda kasutatakse sageli katusterminina kõikvõimalikku tüüpi andmestruktuuride (failid, andmebaasid, tekst-dokumendid jne) säilitamise puhul