The Open GroupAvatud Grupp Arvuti- ja tarkvaratootjate ja kasutajate rahvusvaheline konsortsium, mis on pühendatud ühiskasutatavate tehnoloogiate edendamisele. Grupp tekkis 1996 a. kahe varem sõltumatu grupi – Open Software Foundation (OSF) ja X/Open Company Ltd. ühinemisel. Avatud Grupi tegevuse üks tähtsamaid tulemusi on DCE (Distributed Computing Environment) standard