printer engineprindimootor Printeri sõlm, mis toimetab tegelikku printimist. Näit. laserprinteri prindimootor koosneb laserist ja mehhanismist tahma (tooneri) kandmiseks paberile. Prindimootori tähtsaimad parameetrid on lahutusvõime ja kiirus (prinditavate lehekülgede arvu minutis)