file handlefailipide Opsüsteemides MS-DOS, OS/2 ja Windows nimetakse failipidemeks avatud failide (vahel ka seadmete) identifitseerimiseks ja neile viitamiseks kasutatavat numbrit