RSS (Route Selection Services)



marsruudivaliku teenused Topoloogia- ja marsruutimisteenuste komponendi alamkomponent, mis määrab ära eelistatud marsruudi etteantud sõlmede paari vahel antud teenuseklassi jaoks