local loopkohalik kontuur Telefonitehnikas nimetatakse kohalikuks kontuuriks ühendust kohaliku telefonikeskjaamast kuni abonendi ruumideni (täpsemalt öeldes kuni liitumispunktini). See ühendus kujutab endast harilikult keerdpaarjuhtmeks nimetatavat kahesoonelist vaskjuhet.

Taoline süsteem oli algselt ette nähtud kõnede ülekandeks analoogsignaalina abil üle üheainsa kõnekanali. Sissehelistamisega internetiühenduse korral tuleb seepärast kasutada modemit, mis muundab arvutist tuleva digitaalsignaali enne telefoniliini minekut analoogsignaaliks ja liinist saabuva analoogsignaali arvuti tarvis digitaalsignaaliks. Sissehelistamisteenuse korral internetiühendust ja telefoni samaaegselt kasutada ei saa.

ISDN- ja DSL-tehnoloogia võimaldavad läbi kohalike kontuuride digitaalsignaali üle kanda otse (ilma analoogsignaaliks muundamata) ja palju suurema ribalaiusega kui toimub analoog-kõnesignaali ülekanne samades liinides. Kuna digitaalne andmesidesignaal ja analoog-kõnesignaal võivad samas liinis liikuda samaaegselt, siis internetiühendus ei sega telefoni kasutamist

Kohalikku kontuuri nimetakse ka abonendiliiniks (ingl. k. subscriber line) või "viimaseks kilomeetriks" (ingl. k. last mile)