member (2)liige Väärtus, mis on osa andmestruktuuri andmehulgast