set (2)seadma Mingit kindlat tingimust seadma, näit. tabelduskohta seadma, loendurit nullima või katkestuspunkti seadma