grid (1)koordinaadvõrk, ruudustik Arvutigraafikas kahemõõtmeline ühtlaste vahedega püst- ja rõhtjoonte süsteem, mis aitab joonise elemente õigesti paigutada