grid computingvõrkandmetöötlus, võrkraalimine Võrkandmetöötlus tähendab paljude võrkuühendatud arvutite üheaegset kasutamist ühe ülesande lahendamiseks. Kui tavalistes arvutivõrkudes keskendutakse arvutitevahelisele suhtlusele, siis võrkandmetöötluse puhul on tegemist kõigi võrku ühendatud arvutite kasutamata andmetöötlustsüklite rakendamisega üheainsa ülesande lahendamiseks. Harilikult tehakse seda teaduslike või tehniliste ülesannete puhul, mille lahendamiseks vajalik tsüklite arv või andmemaht on väga suured. Üks tuntumaid võrkandmetöötluse näiteid on maaväliste tsivilisatsioonide otsingu projekt SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) @ Home, kus tuhanded inimesed lubavad oma koduarvutite vaba ressursi ühiskasutust mõistuslike signaalide otsimiseks kosmosest.

Võrkandmetöötluseks on vajalik spetsiaalne tarkvara, mis on suuteline jaotama programmijupikesi tuhandete arvutite vahel. Seda võib ette kujutada kui suuremastaabilist hajus-kobartöötlust või hajusat võrgu-paralleeltöötlust, mis võib toimuda kas ühe suure firma arvutivõrgu tööjaamades või eraisikuile kuuluvate arvutite vabatahtlikus koostöös. Viimasel juhul nimetatakse seda ka partnerandmtöötluseks (peer-to-peer computing).

Euroopa Liit spondeerib suurte energiate füüsika-, Maa-uuringute ja bioloogia-alaseid võrkandmetöötluse projekte. Ameerika Ühendriikides töötab National Technology Grid välja arvutivõrgu prototüüpi infrastruktuurile ja pääsuvõrku tavakasutajatele. Sun Microsystems pakub võrgumootori tarkvara Grid Engine, mida nimetatakse hajusressursihalduse tööriistaks (DRM - Distributed Resource Management tool). Grid Engine võimaldab näit. firmade Sony ja Synopsis inseneridel panna ühte patta korraga kuni 80 tööjaama tsüklid. Sellises mastaabis toimuvat võrkandmetöötlust võib vaadelda kui koormuse tasakaalustamise äärmuslikku näidet.

Võrkandmetöötlus paistab paljulubava suunana kolmel põhjusel:

  • see võimaldab olemasolevate arvutiressursside ökonoomsemat ärakasutamist
  • see võimaldab lahendada väga suurt arvutusvõimsust nõudvaid ülesandeid
  • see näitab, et suurt arvu arvuteid on võimalik panna koos ja võibolla ka sünergiliselt töötama ühise eesmärgi nimel