grid (2)võrk Omavahel ühendatud sõlmede kogum, näit. elektrivõrk või sidevõrk