grid (4)võre Raadiolambi juhtelektrood. Raadiolambid võimendavad signaale, sest väikesed võrepinge muutused tingivad suuri anoodvoolu muutusi