digitnumbrimärk, numbrikoht, number Üks märk arvusüsteemis. Kümnendsüsteemis on kokku 10 numbrimärki 0 - 9, kahendsüsteemis on ainult 2 numbrimärki 0 ja 1.

Arvude üleskirjutamisel numbrimärkidega saame ühe- või mitmekohalised arvud, näit. 243 on kolmekohaline (three-digit) arv, arvus 243,67 on kolm 3 kohta enne ja 2 kohta pärast koma.