parser generatorparserigeneraator Programm, mis tekitab grammatika formaalsest kirjeldusest lähtekoodi parserile, mis tunneb ära seda grammatikat järgivad kehtivad stringid ning teeb ära asjassepuutuvad tegevused. Üks tuntumaid parserigeneraatoreid on UNIX’i yacc