slot timepiluaeg Ajavahemik, mille vältel seade on pärast põrget ooteseisundis enne paketi teistkordset väljasaatmist. Lühikesed piluajad vähendavad tagasitõmbumisaega, suurendades sellega läbilaskevõimet