nonswitched linemittekommuteeritav liin, püsiliin Telekommunikatsiooniteenust pakkuva firma poolt üles seatud alaline telefoniühendus kahe punkti vahel. Enamasti rendivad firmad püsiliine sidepidamiseks mitmes eri kohas asuvate filiaalide ja esindustega. Püsiliini eest makstakse kuutasu, mille suurus sõltub eelkõige vahemaast ja liini kiirusest. Kuna keegi teine ei saa sama liini kasutada, siis on sidefirma võimeline tagama ettenähtud sidekvaliteeti. Näiteks T-1 tüüpi sidekanal võimaldab maksimaalset andmeedastuskiirust 1,544 Mbit/s. Ühenduse võib jagada eraldi kanaliteks andmeside ja kõnede jaoks (mulitpleksida) või kasutada kui üht suure läbilaskevõimega andmesidekanalit. Nii firmad kui ka eraisikud kasutavad püsiliine järjest enam internetiühenduse tarvis, sest need pakuvad kiiremat andmesidet ja on suurte andmemahtude edastamise korral ka rahaliselt efektiivsemad

Sama, mis leased line