ARQ (Automatic Repeat reQuest)automaatne kordusnõue Veakontrolli protokoll andmeülekandel. Kui vastuvõtja tuvastab paketis vea, siis nõuab ta automaatselt saatjalt paketi saatmise kordamist. Seda protsessi korratakse seni, kui pakett on veavaba või saab täis ettemääratud kordussaatmiste arv. ARQ’d kasutatakse mõnikord GSM-sides andmetervikluse tagamiseks