C/I (Carrier to Interfence ratio)kandja-häire suhe Kandevsignaali (kasuliku signaali) võimsuse ja kõigi muude signaalide summaarse võimsuse suhe, mida väljendatakse harilikult detsibellides. Võrreldes varasemate analoogsüsteemidega on kaasaegsed digitaalsed sidesüsteemid suutelised edukalt töötama palju madalama kandja-häire suhte juures