ASSP (Application Specific Standard Part)rakenduskeskne standarddetail Rakendusspetsiifiline kiip, mis on projekteeritud geneerilise seadisena teatud kindla turusegmendi jaoks. Kui rakendusspetsiifilisi kiipe kasutavad harilikult ainult nende loojad, siis rakenduskeskseid standarddetaile kasutavad oma toodete projekteerimisel paljud erinevad organisatsioonid