anchor (2)ankur Graafilise kasutajaliidese arenduskeskkonnas vorminduskood, mis hoiab nupu, sõnumi või muu kasutajaliidese elemendi aknas ettenähtud kohas. Kui akna mõõtmeid suurendatakse, siis elemendi ankurdamata nurgad liiguvad koos akna piiridega, kuid ankurdatud nurk jääb paigale