FSS (Fixed Satellite Service)fiks-satelliiditeenus Satelliitsideteenus fikseeritud geograafilistes asupaikades paiknevate maapealsete jaamade vahel. Sageli kasutatakse seda terminit aga nn. "planeerimata" sagedusribade tähistamiseks, mille kohta puuduvad satelliit-ringhäälinguteenuste kohta kehtivad rahvusvahelised lepped. Fiks-satelliiditeenuse allalingi sagedused Euroopas on 10,7 kuni 11,7 GHz ja 12,5 kuni 12,75 GHz