rich text (2)rikastekst Tekst, mis sisaldab lehekülje küljenduseks vajalikke vormindusinstruktsioone nagu näit. fondid, rasvane kiri, allajoonitud kiri, kaldkiri jne. Terminiga "rikastekst" võidakse iseloomustada ka graafikat, heli ja videot sisaldavat multimeediumdokumenti