dBmdetsibelli millivati suhtes Sidesüsteemides saatja absoluutse väljundvõimsuse või vastuvõtja tundlikkuse absoluutne logaritmiline mõõtühik. Näit. saatja võimsust mõõdetakse vattides, kuid kuna võimsuskadusid sidekanalis on mugav mõõta detsibellides, siis arvutuste lihtsustamiseks väljendatakse ka saatja võimsust logaritmilistes ühikutes. Selleks võetakse valemis

dB = 10 log (P1 / P2)

P2 võrdseks 1 millivatiga:

P2 = 1 mW

ning saatja võimsust mõõdetakse 1 millivati suhtes:

dBm = 10 log (P1 / 1)

0 dBm = 1 mW

1 millivatt on valitud etaloniks sellepärast, et sageli on saatjate võimsused just selles suurusjärgus. Näit. kui saatja võimsus on 1 W ehk 1000 mW, siis logaritmilistes ühikutes on see

10 log 1000 = 30 dBm