subprocessalamprotsess Alamprotsessiks nimetatakse sellist protsessi, mis käivitatakse teise protsessi poolt. Teisiti öeldes, kui parajasti töötav programm käivitab teise programmi, siis toda teist programmi nimetatakse alamprotsessiks. Alamprotsessi nimetatakse ka tütarprotsessiks

Alamprotsessi käivitumist nimetatakse protsessi hargnemiseks

Vt. ka hyper-threading