code ratekodeerimissuhe Andmevoos kasulikku informatsiooni kandvate bittide arvu ja bittide koguarvu suhe. Viimaste hulka kuuluvad ka veaparanduseks vajalikud bitid. Näit. kodeerimissuhe 3/4 tähendab, et 3/4 bittidest kannab kasulikku informatsiooni ja 1/4 bittidest kasutatakse vigade avastamiseks ja parandamiseks vastuvõtupoolel, misjärel need heidetakse kõrvale