turbo codeturbokood Turbokoodid kujutavad endast uuemaid kõrge efektiivsusega veaparanduskoode, mida kasutatakse satelliitsides jt. rakendustes, kus on vaja saavutada maksimaalset informatsiooni ülekannet üle piiratud ribalaiusega sidelingi kõrge mürataseme tingimustes. Kõigist tänapäeval kasutatavatest veaparanduskoodidest jõuavad turbokoodid kõige lähemale nn. Shannoni piirile. Shannoni teoreem ei ütle, kuidas veaparanduskoode konstrueerida, kuid määrab ära nende maksimaalse võimaliku efektiivsuse müra, häirete ja andmelaostuse suhtes.

Esimestena pakkusid turbokoodid välja B. C. Berrou jt. 1993.a. ning need võimaldavad kas suurendada kättesaadavat ribalaiust ilma ülekandevõimsust tõstmata või vähendada etteantud andmekiirusega ülekandeks vajalikku võimsust. Enne turbokoode andis parimaid tulemusi Reed-Solomoni plokk-veaparanduskood ühendatuna Viterbi algoritmi konvolutsioonkoodiga