block codingplokk-kodeerimine Ennetav veaparandusmeetod, mida iseloomustab üksühene vastavus lõpliku suurusega sisendsümbolite hulga ja väljundkoodsõnade vahel