codewordkoodsõna Minig kodeerimsisskeemi reeglite järgi kokkupandud sümbolijada, millele on omistatud ühene tähendus