ITIL (Information Technology Infrastructure Library)IT-infrastruktuuri teek Suurte organisatsioonide süsteemi- ja võrguhaldusosakondade töö organiseerimist reglementeerivate dokumentide kogu. ITIL defineerib asjassepuutuvaid tööprotsesse ja nendevahelisi liideseid.

ITIL koosneb dokumendikomplektide seeriatest, mis ise jagunevad kaheks valdkonnaks - teenuste tugi ja teenuste osutamine.

ITIL’i loojaks oli Suurbritannia valitsusorgan CCTA ning see on muutunud ülemaailmseks de facto IT-teenuste osutamise hea tava standardiks