compress (2)kompressima Signaali dünaamilist diapasooni (signaalis sisalduvate kõige nõrgemate ja kõige tugevamate komponentide tugevuse erinevust) vähendama