raw datatoorandmed Töötlemata andmed, mis saabuvad andmetöötlus- või sidesüsteemi sisendile. Pärast andmetöötlust saab toorandmetest informatsioon, mida on võimalik salvestada, üle kanda, analüüsida, vahetada jne.

Toorandmed on näit. digikaamera sensorist loetud töötlemata pildiandmed. Tavaliselt toimub toorandmete töötlus juba kaamerasse sisseehitatud protsessoris ja kaamera väljundiks on juba JPEG-vormingus pildifailid, kuid profikaameratest saab kätte ka toorpilte. Toorandmeteks nimetatakse ka kõnesignaale, mida enne ülekannet tuleb töödelda antud sidesüsteemile sobivasse vormingusse. Arvutijuhtimisega tootmisprotsessides nimetatakse toorandmeteks vahetult mõõteriistadelt saabuvaid andmeid jne.