frequency rangesageduspiirkond Seadmete puhul pidev osa sagedusspektrist, mille piires antud seade, süsteem vms. võib töötada. Sageduspiirkond on määratud seadmete tehniliste parameetritega. Näit. helivõimendi sageduspiirkonna madalaim ja kõrgeim sagedus defineeritakse kui sagedused, mille juures võimendustegur on langenud 3 dB

Analoogsignaali sageduspiirkonnaks nimetatakse signaalispektri madalaima ja kõrgeima sageduse vahelist piirkonda. Näit. helisageduste piirkonnaks nimetatakse harilikult piirkonda 20 Hz kuni 20 kHz