antenna feederantennifiider Raadio- või televisiooniantenni vastuvõtjaga ühendav kaabel. Et antenni poolt kogutud signaalivõimsus jõuaks vastuvõtjani võimalikult väiksemate kadudega, peab fiidri impedants olema võrdne antenni impedantsiga (fiider ja antenn peavad olema omavahel sobitatud). Fiidritena on kasutusel kahesoonelised lamejuhtmed impedantsiga 300-700 oomi ja koaksiaalkaablid impedantsiga 50-80 oomi