DDC (Dewey Decimal Classification)Dewey kümnendklassifikatsioon 1876.a. Melvil Dewey poolt välja töötatud süsteem kirjanduse klassifitseerimiseks, mida on tänapäeval kasutusel 135 riigi raamatukogudes