DCC (Direct Client-to-Client) protocolvahetu kliendilt-kliendile protokoll Protokoll, mida kasutavad paljud IRC kliendid. Kui tavaliselt transleeritakse IRC võrgus sõnumeid üle võrkuühendatud arvutite, siis selle protokolli puhul on võimalik luua otseühendus kahe kliendi vahel. Enamasti kasutatakse DCC protokolli failivahetuseks, kuid seda võib kasutada ka diskussiooni kiirendamiseks või ühenduse turvalisuse tõstmiseks.

DCC-ühendusi saab algatada kahel erineval viisil. Enamasti kasutatakse DCC-seansi alustamiseks CTCP-protokolli. Teine võimalus DCC-seansi alustamiseks on võtta otseühendus DCC serveriga. Selle meetodi puhul ei toimu üle IRC võrgu mingit liiklust (tegelikult ei pea kaks omavahel suhtlevat klienti DCC kasutamiseks üldse olema IRC võrku ühendatud).

Levinumad DCC poolt pakutavad teenused on:

  • CHAT: võimaldab kasutajail teineteisega vestelda üle DCC-ühenduse. Liiklus toimub otse kasutaja ja serveri vahel, mitte üle IRC võrgu.
  • SEND: võimaldab kasutajatele failide ühiskasutust
FSERVE: Võimaldab kasutajal sirvida, lugeda ja alla laadida DCC serveril paiknevaid faile. Liides sarnaneb mõnevõrra tekstipõhisele FTP-kliendile