unparsed entitysõelumata olem XML-keele sõelumata olem on ressurss, mille sisuks võib olla tekst või midagi muud ning kui see on tekst, siis ei pea see tingimata olema XML. Iga sõelumata olemiga on seotud nime järgi identifitseeritav noteering. Peale selle, et XML protsessor peab tegema olemite identifikaatorid rakendusele kättesaadavaks, ei sea XML sõelumata olemite sisule mingeid muid nõudmisi