destination systemsihtsüsteem Arvutisüsteem, mis võtab vastu üle Interneti saadetavaid andmeid