type librarytüübiteek Objektorienteeritud programmeerimises kompileeritud fail (või komponent teise faili sees), mis sisaldab liideseid ja andmetüüpe kirjeldavaid metaandmeid. Tüübiteeke kompileeritakse MIDL-kompilaatori abil IDL-failidest.

Tüübiteegi failinime laiendiks on tavaliselt TLB