CLDC (Connected, Limited Device Configuration )piiratud võrguseadme konfiguratsioon Java virtuaalmasina J2ME sellise konfiguratsiooni spetsifikatsioon, mis on ette nähtud kasutamiseks seadmetes, milles Java süsteemi jaoks on mälu kuni 512 KB ja mille võrguühendus ei ole pidev. CLDC defineerib nii piiratud funktsionaalsusega Java virtuaalmasina KVM kui ka mitu programmiliidest põhiliste rakendusteenuste tarvis. Kolm paketti on J2SE miinimumversioonid java.lang, java.io ja java.util. Neljas pakett, javax.microedition.io realiseerib võrguühenduste tekitamiseks ette nähtud üldistatud programmiliidese Generic Connection Framework