COSE (Common Open Software Environment)Üldine Avatud Tarkvara Keskkond IT-firmade vahel kooskõlastatud graafikakeskkond, mis oluliselt täiustab ning asendab Motif’i ja OpenLook’i

Vt. ka OSF