system idle processsüsteemi tühikäiguprotsess Windows’i arvutites protsess, mille ainukeseks ülesandeks on pidada arvet protsessoriaja üle sellal, kui süsteem ei töötle ühtki muud haru. Protsessoriaeg on samasugune aeg nagu iga teinegi aeg - seda ei saa kasutamata jätta. Seetõttu, kui arvuti parajasti midagi ei tee, kasutab tühikäiguprotsess kogu protsessoriaega selleks, et teha mitte midagi. Näit. kui tühikäiguprotsess kasutab 99% protsessoriaega, siis see tähendab, et protsessor on hõivatud ainult 1% ajast ja see on hea, mitte paha