D5 (Digital 5)Ringhäälingukvaliteediga digitaalse komponentvideo vorming 1/2" magnetlindile, mis salvestab tihendamata kaadreid vastavalt ITI-R BT.601 standardile. D5 videomakid kasutavad samu kassette, mis D3. Kuna D5 kasutab 1/2" linti ja vastab samale ITU-R BT.601 standardile, siis kujutab see endast D1 vormingu odavamat versiooni ja on laiemalt kasutusel. HD D5 võimaldab salvestada kõrglahutusega videot kuni 1800 joont tihendussuhtega 5:1. HD D5 videomakid toetavad ka standardlahutusega vormingut