D2 (Digital 2)Ringhäälingukvaliteediga digitaalse liitvideo vorming 3/4" (19mm)magnetlindile, mis on ette nähtud NTSC ja PAL-süsteemi analoogvideo salvestamiseks tihendamata digivideona. D2 videomakid võtavad liitvideost diskreete 4 korda suurema sagedusega kui on alamkandevsagedus (4FSC) ning kasutavad samu lindikassette, mis D1, kuid need vormingud ei ole vastastikku vahetatavad. D2 ei muutunud kunagi eriti populaarseks ja enam selliseid seadmeid ei toodeta