NS record (Name Server record)NS-kirje, nimeserveri kirje NS-kirje deklareerib, et antud tsooni teenindab antud nimeserver. Iga NS-kirje on kas delegeerimiskirje või volituskirje. Kui NS-kirje nimi langeb kokku selle tsooni nimega, kus ta asub, siis on tegemist volituskirjega. Kui NS-kirje nimeks on alamtsooni nimi, siis on tegemist delegeerimiskirjega. Üldlevinud Un*x DNS server BIND kasutab NS-kirjeid vihjefailides, et anda resoveritele teada, kust võib leida juurservereid