noise powermüravõimsus Juhusliku elektromagnetilise protsessi poolt genereeritav elektriline võimsus (mõõdetav vattides). Raadiosaatjate testimisel nimetatakse müravõimsuseks saatjast antennikaablisse saadetava Gaussi spektraaljaotusega signaali võimsuse keskväärtust