CTCP (Client-To-Client Protocol)klient-klientprotokoll IRC klientidevahelise suhtluse protokoll, mis laiendab algset IRC protkolli sel viisil, et võimaldab kasutajatel saata eraviisilisi sõnumeid ja pärida teistelt klientidelt spetsiifilist informatasiooni. CTCP võimaldab muuhulgas küsida eemalasuvalt kliendilt näit. seda, millist kliendiversiooni see kasutab (CTSP VERSION), aega (CTSP TIME) ja kasutajainfot (CTSP USERINFO)