SCP (Service Control Point)teenusejuhtimispunkt SS/ võrgus paiknev andmebaas, millele saadetakse päringuid, et teha kindlaks, kuidas kõnet tuleb käsitleda. Näit. võimaldab teenusejuhtimispunkt teisendada lühinumbreid tegelikeks telefoninumbriteks ja kuidas maksustada kõne eest lühinumbri omanikku. Teenusejuhtimispunktid on intelligentse võrgu muudest osadest füüsiliselt lahutatud, et uusi teenusi oleks lihtsam kasutusele võtta